เต้ารับสายโทรศัพท์ชนิด4ขา (สีเทา)

หมายเหตุ บล้อคด้านหลังขนาด 2*4 นิ้ว

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคาพิเศษ
297.50.- บาท/ตัว (NET)
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,999,891