เต้ารับสายโทรศัพท์ชนิด4ขา (สีขาว)

หมายเหตุ บล้อคด้านหลังขนาด 2*4 นิ้ว

฿340
จำนวน:
Visitors: 1,721,394