เพิ่มเพื่อน

Schneider

ตู้คอนซูมเมอร์แบบปลั๊กอิน USA (ตู้เปล่า)

  รห้ัสสินค้า     จำนวนช่อง      ราคาขาย  
S9HCL14  4 ช่อง  2,940.- 
S9HCL16  6 ช่อง  3,240.- 
S9HCL110  10 ช่อง  3,660.- 
S9HCL114  14 ช่อง  4,140.- 
S9HCL118  18 ช่อง  4,680.- 

สินค้าไม่รวม VAT และไม่รวมค่าจัดส่ง


ลูกเซอร์กิต 1 POLE 6KA

       ขนาดสินค้า          ราคาขาย  
10A, 16A, 20A, 32A  259.- 
40A, 50A, 63A  605.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


 เมนเซอร์กิต 2 POLE 10KA

       ขนาดสินค้า         ราคาขาย  
32A  1,380.- 
40A, 50A, 63A  1,750.- 
70A, 80A, 100A  2,850.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ลูกเซอร์กิต 3 POLE 6KA

       ขนาดสินค้า          ราคาขาย  
 10A, 16A, 20A, 32A  2,900.- 
40A, 50A, 63A  3,540.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ลูกเซอร์กิตกันดูด 1 POLE 6KA

       ขนาดสินค้า          ราคาขาย  
 10A, 16A, 20A, 32A  2,640.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ลูกเซอร์กิตกันดูด 2 POLE 10KA

       ขนาดสินค้า          ราคาขาย  
 32A, 40A, 50A, 63A  5,100.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ตู้โหลด SCHNEIDER 3P (ตู้เปล่า)
แบบใช้ Main Breaker ขนาด BAR100 25KA

        รห้ัสสินค้า           จำนวนช่อง      ราคาขาย  
 Q03-100EZ12G/SN  12 ช่อง  10,300.- 
Q03-100EZ18G/SN  18 ช่อง  12,200.- 
Q03-100EZ20G/SN  20 ช่อง  13,100.- 
Q03-100EZ24G/SN  24 ช่อง  14,200.- 
Q03-100EZ30G/SN  30 ช่อง  16,000.- 
Q03-100EZ36G/SN  36 ช่อง  17,300.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ตู้โหลด SCHNEIDER 3P (ตู้เปล่า)
แบบใช้ Main Breaker ขนาด BAR250 25KA

        รห้ัสสินค้า           จำนวนช่อง      ราคาขาย  
 Q03-250EZ12G/SN  12 ช่อง  17,600.- 
Q03-250EZ18G/SN  18 ช่อง  18,600.- 
Q03-250EZ24G/SN  24 ช่อง  20,800.- 
Q03-250EZ30G/SN  30 ช่อง  21,500.- 
Q03-250EZ36G/SN  36 ช่อง  23,400.- 
Q03-250EZ42G/SN  42 ช่อง  24,100.- 
Q03-250EZ48G/SN  48 ช่อง  24,800.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ตู้โหลด SCHNEIDER 3P
แบบใช้ Main LUG ขนาด BAR100
(เฟรมเล็ก) รุ่นไม่มีเมน

        รห้ัสสินค้า         จำนวนช่อง      ราคาขาย  
 Q03-100L12G/SN  12 ช่อง  7,680.- 
 Q03-100L18G/SN  18 ช่อง  8,520.- 
 Q03-100L24G/SN  24 ช่อง  10,700.- 
 Q03-100L30G/SN  30 ช่อง  11,000.- 
 Q03-100L36G/SN  36 ช่อง  12,000.- 
 Q03-100L42G/SN  42 ช่อง  14,200.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


ตู้โหลด SCHNEIDER 3P
แบบใช้ Main LUG ขนาด BAR250
(เฟรมใหญ่) รุ่นไม่มีเมน

        รห้ัสสินค้า         จำนวนช่อง      ราคาขาย  
 Q03-250L12G/SN  12 ช่อง  9,840.- 
 Q03-250L18G/SN  18 ช่อง  11,500.- 
 Q03-250L24G/SN  24 ช่อง  12,400.- 
 Q03-250L30G/SN  30 ช่อง  13,600.- 
 Q03-250L36G/SN  36 ช่อง  15,500.- 
 Q03-250L42G/SN  42 ช่อง  16,700.- 
 Q03-250L48G/SN 48 ช่อง  18,200.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น F 
เฟรม 100 10kA

     รห้ัสสินค้า      ขนาด      ราคาขาย  
 EZC100F3015 15A  3,600.- 
 EZC100F3020 20A  3,600.- 
 EZC100F3025 25A  3,600.- 
 EZC100F3030 30A  3,720.- 
 EZC100F3040 40A  3,720.- 
 EZC100F3050 50A  3,720.- 
 EZC100F3060 60A  4,910.- 
 EZC100F3075 75A  4,910.- 
 EZC100F3080 80A  4,910.- 
 EZC100F3090 90A  5,160.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น N
เฟรม 100 15kA

     รห้ัสสินค้า      ขนาด     ราคาขาย  
 EZC100N3015  15A  5,880.- 
 EZC100N3020 20A  5,880.- 
 EZC100N3025 25A  5,880.- 
 EZC100N3030 30A  5,990.- 
 EZC100N3040 40A  5,990.- 
 EZC100N3050 50A  5,990.- 
 EZC100N3060 60A  6,110.- 
 EZC100N3075 75A  6,110.- 
 EZC100N3080 80A  6,110.- 
 EZC100N3100 100A  6,360.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น H 
เฟรม 100 30kA

     รห้ัสสินค้า      ขนาด     ราคาขาย  
 EZC100H3015  15A  6,960.- 
 EZC100H3020 20A  6,960.- 
 EZC100H3025 25A  6,960.- 
 EZC100H3030 30A  7,070.- 
 EZC100H3040 40A  7,070.- 
 EZC100H3050 50A  7,070.- 
 EZC100H3060 60A  7,310.- 
 EZC100H3075 75A  7,310.- 
 EZC100H3080 80A  7,310.- 
 EZC100H3090 90A  7,450.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น F 
เฟรม 250 18kA

     รห้ัสสินค้า      ขนาด      ราคาขาย  
 EZC250F3100 100A  9,230.- 
 EZC250F3125 125A  9,230.- 
 EZC250F3150 150A  9,230.- 
 EZC250F3160 160A  9,230.- 
 EZC250F3175 175A  10,900.- 
 EZC250F3200 200A  10,900.- 
 EZC250F3225 225A  10,900.- 
 EZC250F3250 250A  12,200.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น N 
เฟรม 250 25kA

     รห้ัสสินค้า      ขนาด      ราคาขาย  
 EZC250N3100 100A  13,300.- 
 EZC250N3125 125A  13,300.- 
 EZC250N3150  150A  13,600.- 
 EZC250N3160 160A  13,600.- 
 EZC250N3175 175A  13,700.- 
 EZC250N3200 200A  13,700.- 
 EZC250N3225 225A  13,700.- 
 EZC250N3250 250A  13,700.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง


เบรกเกอร์ EZC ชนิด 3 โพล รุ่น H 
เฟรม 250 36kA

    รห้ัสสินค้า       ขนาด      ราคาขาย  
 EZC250H3100 100A  14,300.- 
 EZC250H3125 125A  14,500.- 
 EZC250H3150  150A  14,500.- 
 EZC250H3160 160A  14,500.- 
 EZC250H3175 175A  19,200.- 
 EZC250H3200 200A  19,200.- 
 EZC250H3225 225A  19,200.- 
 EZC250H3250 250A  20,000.- 

สินค้าไม่รวม VAT และ ไม่รวมค่าจัดส่ง

 

Visitors: 2,277,681
เพิ่มเพื่อน