เพิ่มเพื่อน

Chang
สวิทซ์-ปลั๊ก-หน้ากาก (รุ่นใหม่)

(ขายยกกล่องตามจำนวนบรรจุ)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                  บรรจุ       ราคาขาย   
CH501 สวิทซ์ 10 25.00
CH502 สวิทซ์เมจิก 3P 10 35.00
CH502N สวิทซ์เมจิก 3P รุ่นสุดท้าย 10 35.00
PCH903 ปลั๊กกราวด์เดี่ยว 10 47.00
PCH903N ปลั๊กกราวด์เดี่ยว รุ่นเสียบ 10 47.00
PCH904 ปลั๊กกราวด์คู่ 10 70.00
PCH604N ปลั๊กกราวด์คู่ รุ่นเสียบ 10 70.00
PCH904NS ปลั๊กกราวด์คู่ มีม่าน 10 90.00
PCH904LN ปลั๊กกราวด์คู่ รุ่นเสียบ 10 250.00
PCH905 ปลั๊กทีวี (โทรทัศน์) 10 63.00
PCH906 ปลั๊กโทรศัพท์ 10 63.00
LCH907 ปลั๊ก LAN CAT6 10 140.00
FA201 ฝาเมจิก 1 ช่อง 10 14.00
FA202  ฝาเมจิก 2 ช่อง 10 14.00
FA203 ฝาเมจิก 3 ช่อง 10 14.00
FA204 ฝาเมจิก 4 ช่อง 10 42.00
FA205 ฝากราวด์เดี่ยว 10 20.00
FA206 ฝาเมจิก 6 ช่อง 10 42.00
FA200 ฝาปิดทึบ 10 24.00

 

สวิทซ์-ปลั๊ก-หน้ากาก (รุ่นเก่า)
(ขายยกกล่องตามจำนวนบรรจุ)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                  บรรจุ       ราคาขาย   
CH301 สวิทซ์เมจิก 40 12.50
CH302 สวิทซ์เมจิก 3P 40 17.00
FPW8128 ปลั๊กกราวด์คู่ 10 40.00
CH702 ปลั๊กทีวี (โทรทัศน์) 5 20.00
PCH906M ปลั๊กโทรศัพท์ 5 20.00
FA101 ฝาเมจิก 1 ช่อง 10 7.00
FA102 ฝาเมจิก 2 ช่อง 10 7.00
FA103 ฝาเมจิก 3 ช่อง 10 7.00 
FA104 ฝาเมจิก 4 ช่อง 10 16.00
FA106 ฝาเมจิก 6 ช่อง 10 16.00


เบรกเกอร์, กล่องเบรกเกอร์

(ขายยกกล่องตามจำนวนบรรจุ)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                  บรรจุ       ราคาขาย   
BCH-110 เบรเกอร์ 2P 10A (รุ่นธรรมดา) 50 40.50
BCH-115 เบรเกอร์ 2P 15A (รุ่นธรรมดา) 50 40.50
BCH-120 เบรเกอร์ 2P 20A (รุ่นธรรมดา) 50 40.50
BCH-130 เบรเกอร์ 2P 30A (รุ่นธรรมดา) 50 40.50
BCL-210 เบรกเกอร์ 2P 10A (รุ่นมีไฟ) 50 52.00
BCL-215 เบรกเกอร์ 2P 15A (รุ่นมีไฟ) 50 52.00
BCL-220 เบรกเกอร์ 2P 20A (รุ่นมีไฟ) 50 52.00
BCL-230 เบรกเกอร์ 2P 30A (รุ่นมีไฟ) 50 52.00
BL-40 กล่องเบรกเกอร์ (ลอย) ข้าง 50 9.45
BF-42 ฝาเบรกเกอร์ แบบฝัง 100 16.00
T-07 กระดิ่งทูโทน (สีขาว) 20 128.00
F-13 สวิทซ์กดกระดิ่งกันน้ำ 20 64.00
GT-01 บล็อกลอย 2x4 ใหม่ 50 9.45
GT-02 บล็อกลอย 4x4 ใหม่ 50 17.00

 


ตู้ไฟช้างธรรมดา (คอนซูมเมอร์)

(ตู้พร้อมเมน ไม่รวมลูกเซอร์กิต ไม่มีไฟ LED)

    รหัสสินค้า                              รายการสินค้า                           ราคาขาย   
ST-4  ตู้ไฟข้าง 4 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A)  1,100.-
ST-6 ตู้ไฟข้าง 6 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,200.-
ST-8 ตู้ไฟข้าง 8 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,400.-
ST-10 ตู้ไฟข้าง 10 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,550.-
ST-12 ตู้ไฟข้าง 12 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,750.-
ST-14 ตู้ไฟข้าง 14 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 2,100.-


ตู้ไฟช้างรุ่นมีแลมป์ LED (คอนซูมเมอร์)
(ตู้พร้อมเมน ไม่รวมลูกเซอร์กิต)

    รหัสสินค้า                                  รายการสินค้า                                ราคาขาย   
U-4  ตู้ไฟข้าง 4 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A)  1,350.-
U-6 ตู้ไฟข้าง 6 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,450.-
U-8 ตู้ไฟข้าง 8 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,650.-
U-10 ตู้ไฟข้าง 10 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 1,800.-
U-12 ตู้ไฟข้าง 12 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 2,000.-
U-14 ตู้ไฟข้าง 14 ช่อง มีแลมป์+เมน  (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) 2,030.-


ตู้กันดูด RCBO (รุ่น UPR)

(ตู้พร้อมเมน+ลูก)

    รหัสสินค้า                                      รายการสินค้า                                   ราคาขาย   
UPR-4 ตู้กันดูด RCBO 4 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก  2,200.-
UPR-6 ตู้กันดูด RCBO 6 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก 2,500.-
UPR-8 ตู้กันดูด RCBO 8 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก 2,900.-
UPR-10 ตู้กันดูด RCBO 10 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก 3,350.-
UPR-12 ตู้กันดูด RCBO 12 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก 4,000.-
UPR-14 ตู้กันดูด RCBO 14 ช่อง + เมน (มีให้เลือก 32A, 50A, 63A) + ลูก 4,400.-

 

ตู้กันดูด (รุ่น UTR) 
(ตู้พร้อมเมน+ลูก)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                  ราคาขาย   
UTR-4 ตู้กันดูด 4 ช่อง + เมน 32A 4,450.-
UTR-4 ตู้กันดูด 4 ช่อง + เมน 32A 4,650.-
UTR-4 ตู้กันดูด 4 ช่อง + เมน 32A 4,850.-
UTR-8 ตู้กันดูด 8 ช่อง + เมน 32A 5,600.-
UTR-8 ตู้กันดูด 8 ช่อง + เมน 32A 5,800.-
UTR-12 ตู้กันดูด 12 ช่อง + เมน 32A 6,800.-
UTR-12 ตู้กันดูด 12 ช่อง + เมน 32A 7,000.-

 
ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 สาย (USA)

(ขายยกกล่องตามจำนวนบรรจุ)

    รหัสสินค้า                                   รายการสินค้า                               บรรจุ       ราคาขาย   
MB-12  ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 12 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A)  - 8,250.-
MB-18 ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 18 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A) - 9,250.-
MB-24 ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 24 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A) - 10,250.-
MB-30 ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 30 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A) - 11,250.-
MB-36 ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 36 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A) - 12,250.-
MB-42 ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P 42 ช่อง + เมน (50A, 63A, 80A, 100A) - 13,450.-

 

ลูกเซอร์กิต

    รหัสสินค้า                                 รายการสินค้า                            บรรจุ       ราคาขาย   
- ลูกเซอร์กิต 1P ขนาด 10A, 16A, 20A, 30A - 95.-
- ลูกเซอร์กิต 3P ขนาด 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A - 1,000.-
- เมนเบรกเกอร์ 2P 32A, 50A, 63A - 270.-
- เมนเบรกเกอร์ 3P 60A, 100A - 2,500.-
- เมนเบรกเกอร์กันดูด 2P 32A, 50A, 63A - 950.-

 

คัตเอาท์ 2 สาย (2P)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                   บรรจุ        ราคาขาย   
- คัตเอาท์ 2P 30A 4 โหล/ลัง 2,400.-
- คัตเอาท์ 2P 60A 2 โหล/ลัง 3,636.-
- คัตเอาท์ 2P 100A 1 โหล/ลัง 12,252.-


คัตเอาท์ 3 สาย (3P)

    รหัสสินค้า                    รายการสินค้า                   บรรจุ        ราคาขาย   
- คัตเอาท์ 3P 30A 4 โหล/ลัง 4,896.-
- คัตเอาท์ 3P 60A 2 โหล/ลัง 7,812.-
- คัตเอาท์ 3P 100A 1 โหล/ลัง 19,808.-

 

Visitors: 2,270,796
เพิ่มเพื่อน