เต้ารับสายโทรศัพท์ชนิด4ขา (สีดำ)

หมายเหตุ บล็อคด้านหลังขนาด2*4นิ้ว

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคาพิเศษ
ราคา: 297.50.- บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,894,114