สวิตซ์ไฟ standard ไม่รองรับรีโมท 3 ปุ่ม (สีเทา)

ใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟ **ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
*หมายเหตุ ต้องใช้กับหลอดไฟ 3-1,000 วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคาพิเศษ
ราคา: 693.- บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,894,118