สวิตซ์ไฟ standard ไม่รองรับรีโมท 3 ปุ่ม (สีดำ)

ใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟ **ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
*หมายเหตุ ต้องใช้กับหลอดไฟ 3-1,000วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคา: 693 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,807,065