เพิ่มเพื่อน

หลอดนีออนฟลูออเรสเซนต์

หลอดไฟฟิลิปส์ฟลูออเรสเซนต์


- กลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟิลิปส์ ที่หลากหลายจากระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ที่มีประเถทหลอดไฟ LED หลอดฮาโลเจน และหลอดฟูลออเรสเซนต์สำหรับ บ้าน,สำนักงาน,ตึก,อาคาร,โรงพยาบาล,โรงแรม,ร้านค้า,ร้านอาหาร และอื่นๆ

 

หลอดฟลูออเรสเซนส์นีออน LED Eco fit 600mm 8W ราคา 90.-


   หลอดฟลูออเรสเซนส์นีออน LED Eco fit 600mm 16W ราคา 95.-


   

หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/54 ขั้วขาว ราคา 28.-


   

หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W/84 ขั้วขาว ราคา 30.-


   

หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/865 ขั้วเขียว ราคา 40.-
   
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W/865 ขั้วเขียว ราคา 45.-
   
Visitors: 2,271,178
เพิ่มเพื่อน