Gratia sound and light siren (GS-1)

ไซเรน แจ้งเตือนการบุกรุก

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัย สามารถตั้งระบบเตือนผ่านมือถือ

 

ราคาปกติ 1,200 บาท ลด 30%
เหลือเพียง 898.80 บาท (รวมVAT7%)

ราคาปกติ
ราคา: 1,200.- บาท/ตัว
ราคาพิเศษ
ราคา: 898.80.- บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,973,265