สวิตซ์ไฟ standard 2 way *รองรับรีโมท 2 ปุ่ม (สีขาว)

ใช้สำหรับ เปิด-ปิด ไฟบันได ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

*หมายเหตุ ต้องใช้หลอดไฟ 3-1000 วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคา: 924 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,815,180