สวิตซ์ไฟ standard 2 way *รองรับรีโมท 1 ปุ่ม (สีดำ)

ใช้สำหรับ เปิด-ปิด ไฟบันได ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

*หมายเหตุ ต้องใช้หลอดไฟ 3-1000 วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคาขาย
ราคา: 854 บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,870,918