สวิตซ์ไฟ standard *รองรับรีโมท 2 ปุ่ม (สีเทา)

ใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟ สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
*หมายเหตุ ต้องใช้กับหลอดไฟ 3-1,000วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคา: 763 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,807,065