สวิตซ์ไฟ standard ไม่รองรับรีโมท 1 ปุ่ม (สีเทา)

ใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟ ไม่สามารถควบคุมด้วยรีโมทได้
*ต้องใช้กับหลอดไฟ 3-1000วัตต์

กรุณาเลือกสีก่อนสั่งซ์ื้อ


ราคาขาย
ราคา: 518 บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,871,619