สวิตซ์ไฟ standard ไม่รองรับรีโมท 1 ปุ่ม (สีเทา)

ใช้สำหรับเปิด-ปิดไฟ ไม่สามารถควบคุมด้วยรีโมทได้
*ต้องใช้กับหลอดไฟ 3-1000วัตต์

ราคา: 518 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,769,165