เพิ่มเพื่อน

โวลท์ดิจิตอลมิเตอร์
โวลท์ดิจิตอลมิเตอร์ (BEV-80)

ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า

ราคาพิเศษ 215.-
ราคาไม่รวม VAT และไม่รวมค่าจัดส่ง

Visitors: 2,271,029
เพิ่มเพื่อน