เพิ่มเพื่อน

แอมป์ดิจิอลมิเตอร์แอมป์ดิจิตอลมิเตอร์ (BEA-80)
ใช้วัดค่าแอมป์ สามารถปรับค่าได้ทีละ 5A รองรับสูงสุด 800A

ราคาพิเศษ 215.-
ราคาไม่รวม VAT และไม่รวมค่าจัดส่ง

Visitors: 2,271,025
เพิ่มเพื่อน