เพิ่มเพื่อน

มารู้จักกับ ip code มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นกันเถอะ!!!!!

-มารู้จักกับ ip code มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นกันเถอะ!!!!!


มาตรฐาน IP Code หรือชื่อเต็ม International Protection Standard ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือบางครั้งถูกตีความเป็น Ingress Protection Rating คือมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร โดยเป็นรหัส ที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม IEC standard ที่แสดงให้เราทราบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆป้องกันการแทรกซึมจากของแข็งและของเหลวได้ดีแค่ไหน แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดไม่ได้ระบุ IP code เสมอไป แต่ถ้ามีระบุ นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว

*** ตัวอย่างมาตรฐาน IP ***

เราอาจเจอมาตรฐาน IP อยู่บ่อยๆ จากตารางตัวเลขทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีไม่กี่ตัวที่ถูกนำมาใช้และเป็นที่นิยมทำมาจำหน่าย ซึ่งมาตรฐาน IP ที่นิยมและเห็นได้บ่อยครั้งมีดังนี้

-IP54
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไป
โดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อการทำงานของอุปกรณ์และมีความสามารถที่จะป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

-IP65
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

-IP66
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

-IP66K
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

-IP67
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

-IP68
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร

-IP69K
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 °C


*** วิธีอ่านรหัส ***

IP code จะขึ้นต้นด้วย IP เสมอ ตามด้วยเลขสองตัว ตัวแรกแสดงถึงระดับการป้องกันจากของแข็ง ตัวที่สองแสดงระดับการป้องกันจากของเหลว แต่ถ้าตัวเลขถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมาย x จะหมายถึงไม่มีการระบุระดับการป้องกันในหัวข้อนั้น แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ป้องกัน แค่ไม่ได้ระบุว่าป้องกันระดับใด


Visitors: 2,271,029
เพิ่มเพื่อน