เพิ่มเพื่อน

โซล่าเซลล์ (solar cell)คืออะไรน๊า????

โซล่าเซลล์ (solar cell)คืออะไรน๊า????☀️☀️

⛅️คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถ เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ หรือ ที่มีคุณสมบัติ ในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Cell จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง +/- ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถนำไปเก็บไว้ในแผงแบตเตอรี่ได้

Visitors: 2,271,182
เพิ่มเพื่อน