เพิ่มเพื่อน

ตู้โหลดเซ็นเตอร์, ตู้โหลดเซ็นเตอร์ช้าง, ตู้โหลดเซ็นเตอร์ CCS, ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Safe-T-Cut, ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Schneider

ตู้ไฟ ตูโหลดเซ็นเตอร์ ตู้คอนซุมเมอร์ ตู้ไฟกันดูด สินค้ามีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีให้เลือกหลายยี่ห้อ

ได้แก่ ช้าง , CCS , SAFE-T-CUT, Schneider

อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในภายนอกอาคารหรือโรงงาน


  ปัจจุบันไฟฟ้ามีบทบาทที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน เรียกได้เลยว่าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่มันก็ไมีทั้งประโชยน์และโทษ ซึ่งเราก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดป้องกันจากไฟฟ้าที่เกิดรั่วไฟเกิน และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

Visitors: 2,260,647
เพิ่มเพื่อน