เพิ่มเพื่อน

หลอดฮาโลเจนสะท้อนแสง

หลอดไฮโลเจนสะท้อนแสง


- กลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟิลิปส์ ที่หลากหลายจากระบบแสงสว่างของฟิลิปส์ที่มีประเถทหลอดไฟ LED หลอดฮาโลเจน และหลอดฟูลออเรสเซนต์สำหรับ บ้าน,สำนักงาน,ตึก,อาคาร,โรงพยาบาล,โรงแรม,ร้านค้า,ร้านอาหาร และอื่น

หลอดไฮโลเจนสะท้อนแสง

แบบหน้าเปิด MR16 12V 50W ราคา 17.-

                                                  แบบหน้าปิด MR16 12V 50W ราคา 23.-

Image


   

Visitors: 2,271,023
เพิ่มเพื่อน