พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก

รุ่น APC-15 (แรงมอเตอร์Power 20) (กระแสไฟ 220-240/50Hz) (6นิ้ว)

รุ่น APC-20 (แรงมอเตอร์Power 25) (กระแสไฟ 220-240/50Hz) (8นิ้ว)

6นิ้ว ราคา 800 บาท ลดเหลือ 560 บาท

8นิ้ว ราคา 880 บาท ลดเหลือ 660 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์ด้านล่าง

Visitors: 1,815,548