พัดลมดูดอากาศ  • Untitled-3.jpg
    รุ่น BTP 15-22-1 (แรงมอเตอร์Power30) (กระแสไฟ220-240V/50Hz) (6นิ้ว)รุ่น BTP 15-12-1 (แรงมอเตอร์Power35) (กระแสไฟ220-240V/50Hz) (8นิ้ว) รุ่น BTP 15H-22-1 (แรงมอเตอร์Power40) (กระแสไ...

  • Untitled-1.jpg
    รุ่น APC-15 (แรงมอเตอร์Power 20) (กระแสไฟ 220-240/50Hz) (6นิ้ว) รุ่น APC-20 (แรงมอเตอร์Power 25) (กระแสไฟ 220-240/50Hz) (8นิ้ว) 6นิ้ว ราคา 800 บาท ลดเหลือ 560 บาท 8นิ้ว ราคา 880 บา...

  • Untitled-2.jpg
    รุ่น APB20-1-1 (แรงมอตอร์Power40) (กระแสไฟ220-240V/50Hz) (8นิ้ว) รุ่น APB25-1-1 (แรงมอตอร์Power45) (กระแสไฟ220-240V/50Hz) (10นิ้ว) รุ่น APB30-1-1 (แรงมอตอร์Power50) (กระแสไฟ220-240...
Visitors: 2,017,938