เพิ่มเพื่อน

บล็อกต่างๆ

บล็อกถูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าดูดรัดวงจรเกิดขึ้น

( สั่งซื้อ สอบถาม โทรหาเราได้เลยจ้า 088-809-6222 )

 LINE ID : @AP2005

Email : ap.sale@hotmail.com

 


 

บล็อกยาง 4x4 + ปลั๊กกราวด์คู่ (ใหม่)

สวิทช์รีเซ็ต AP ราคาตัวละ 285 บาท

บรรจุลังละ 40 ตัว

บล็อกยาง 2x6 + ปลั๊กกราวด์คู่ (ใหม่)

ราคาตัวละ 160 บาท

บรรจุลังละ 40 ตัว

บล็อกยาง 2x6 + ปลั๊ก + สาย 5 ม. ราคาตัวละ 275 บาท

บล็อกยาง 2x6 + ปลั๊ก + สาย 10 ม. ราคาตัวละ 340 บาท

บรรจุลังละ 12 ตัว

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 4x4 ปลั๊กกราวด์คู่ AP (ใหม่)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 25 ชุด

ราคา : 160 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : (2x4) 75 บาท ลังละ 50 ชุด

ราคา : (2x4) 155 บาท ลังละ 25 ชุด

ราคา : (2x6) 155 บาท ลังละ 25 ชุด

ราคา : (2x6รุ่นใหม่) 155 บาท ลังละ 25 ชุด

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย CRT

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : (2x4) 7 บาท

ราคา : (2x4รุ่นใหม่) 8 บาท

ราคา : (4x4) 10 บาท

ราคา : (4x4รุ่นใหม่) 10 บาท

 

ชื่อสินค้า : บล็อกลอยกันน้ำ NASAKI 9119

รายละเอียดสินค้า :

บรรจุ : ลังละ 100 ชิ้น

ราคา : รุ่นทึบ 25 บาท

ราคา : รุ่นใส 28 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย CRT 4x4

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : รุ่นใหม่ 10 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย CRT 2x4

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : รุ่นใหม่ 8 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 2x4 รีเซท AP

รายละเอียดสินค้า : ปลั๊กกราวด์คู่ มีสวิทซ์

บรรจุ : ลังละ 50 ชุด

ราคา : 110 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอยฝาเมจิกกันน้ำ สแตนเลส

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : 15 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง (เปล่า)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ขนาด 2x4 ลังละ 50 ชิ้น

       ขนาด 4x4 ลังละ 25 ชิ้น

ราคา : 2x4 45 บาท

ราคา : 4x4 90 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊ก VENA

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : บล็อกยาง 3 ที่ ลังละ 50

       บล็อกยาง 4 ที่ ลังละ 25

ราคา : บล็อกยาง 3 ที่ 65 บาท

ราคา : บล็อกยาง 4 ที่ 95 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 2x4

รายละเอียดสินค้า : พร้อมปลั๊กกราวด์เดี่ยว + ปลั๊กเมจิก

บรรจุ : ลังละ 50

ราคา : 70 บาท

 

 

 

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ + สาย J.P.S

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 12 ชุด

ราคา : บล็อกยาง 2x4 สาย 5 ม. 220 บาท

ราคา : บล็อกยาง 2x4 สาย 10 ม. 280 บาท

ราคา : บล็อกยาง 2x6 สาย 5 ม. 320 บาท

ราคา : บล็อกยาง 2x6 สาย 10 ม. 390 บาท

ราคา : บล็อกยาง 4x4 สาย 5 ม. 340 บาท

ราคา : บล็อกยาง 4x4 สาย 10 ม. 410 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกฝังส้ม 2x4 Vichai

รายละเอียดสินค้า : รุ่น หูเหล็ก

บรรจุ : - 

ราคา : 4 บาท

 

ชื่อสินค้า : บล็อกฝังดำ CRT หูเหล็ก

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : (ขนาด 2x4) 4 บาท

ราคา : (ขนาด 4x4) 6 บาท 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย AP รุ่นใหม่ เกรด A

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : (ขนาด 2x4) 7 บาท

ราคา : (ขนาด 4x4) 10 บาท 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย AP รุ่นเก่า เกรด A

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

ราคา : (ขนาด 2x4) 6 บาท

ราคา : (ขนาด 4x4) 9 บาท

 

 

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 2x4 + ปลั๊กกราวด์คู่ + สาาย AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 20 ชุด

ราคา : 2x4 + สาย 5 ม. 180 บาท

ราคา : 2x4 + สาย 10 ม. 240 บาท

ราคา : 4x4 + สาย 5 ม. 280 บาท

ราคา : 4x4 + สาย 10 ม. 380 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย AP รุ่นเก่า

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 4x4

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคา : 9 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย AP รุ่นใหม่

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 4x4

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคา : 10 บาท

 

ชื่อสินค้า : บล็อกฝังเทา AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 100 อัน

ราคา : 2x4 4 บาท

ราคา : 4x4 6 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย SONTORY SB-38

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 2x4

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคา : 15 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 2x4 รุ่นใหม่

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคา : 75 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 2x4 รุ่นเก่า

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคา : 75 บาท

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 2x4 + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : บล็อกยาง + สาย 5 เมตร 185 บาท

ราคา : บล็อกยาง + สาย 10 เมตร 250 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 4x4 + ปลั๊ก รุุ่น มินิ AP

รายละเอียดสินค้า : เขียว/เหลือง/แดง

บรรจุ : ลังละ 40 อัน

ราคา : 110 บาท

ชื่อสินค้า : แฮนดี้บล็อก 4x4 ตื้น

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 100 อัน

ราคา : 5 บาท

ชื่อสินค้า : แฮนดี้บล็อก 2x4 ตื้น

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 100 อัน

ราคา : 8 บาท

     

 

Visitors: 2,271,025
เพิ่มเพื่อน