สายต่างๆ

สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย

ชื่อสินค้า : ขั้วกันน้ำ E27 พร้อมสาย ยี่ห้อ SILVER STAR

รายละเอียดสินค้า : พร้อมขั้ว E27 2 สาย ยาว 60 ม.

บรรจุ : ลังละ 60 เมตร

ราคา : 130 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : สายโทรศัทพ์ 100 เมตร APE

รายละเอียดสินค้า : เหล็กชุบทองแดง

บรรจุ : -

ราคา : 2 X 0.5 ราคา 140 บาท

ราคา : 2 X 0.65 ราคา 310 บาท

ราคา : 4 X 0.5 ราคา 310 บาท

ราคา : 4 X 0.65 ราคา 450 บาท

ชื่อสินค้า : สาย RG-6 128 เส้น UBC 

รายละเอียดสินค้า : ขาว/ดำ 6 ขด/ลัง

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 540 บาท

ราคา : 500 เมตร 2,650 บาท

ชื่อสินค้า : สายเดินกล้อง AP CCTV (RG6+สายไฟ)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 1,140 บาท

ราคา : 500 เมตร 5,000 บาท

ชื่อสินค้า : สาย RG-6 DTV ถัก 128 เส้น

รายละเอียดสินค้า : 6 ขด /ลัง

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 540 บาท

ราคา : 500 เมตร 2,650 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : สาย RG-6 + แจ็ค

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ขด

ราคา : 10 เมตร 55 บาท

ราคา : 15 เมตร 69 บาท

ราคา : 20 เมตร 75 บาท

ราคา : 30 เมตร 120 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : สายหล่อปลั๊ก สำเร็จ

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ :  ลังละ 50 เส้น

ราคา : (2 M) 22 บาท

ราคา : (3 M) 36 บาท

ราคา : (5 M) 60 บาท

ชื่อสินค้า : สายไฟพร้อมขั้ว 7W (40 เมตร)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 40

ราคา : เมตรละ 35

 

 

 

ชื่อสินค้า : สายแรน

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 50 ขด

ราคา : 5 เมตร ราคา 48 บาท

ราคา : 10 เมตร ราคา 78 บาท

ราคา : 20 เมตร ราคา 132 บาท

ราคา : 30 เมตร ราคา 198 บาท

 

ชื่อสินค้า : สายหล่อปลั๊ก VCT

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 3 เมตร 65 บาท

ราคา : 5 เมตร 100 บาท

ราคา : 10 เมตร 150 บาท

ชื่อสินค้า : ขั้วยางกันน้ำ E27 พร้อมสายยี่ห้อ SILVER STAR

รายละเอียดสินค้า : พร้อมขั้ว E27 สายแพร 5 สาย สีเทา

บรรจุ : ลังละ 40 เมตร

ราคา : เมตรละ 130 บาท

 

ชื่อสินค้า : สาย THW-A #16 THAI YAMAZAKI

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 740 บาท

ราคา : 500 เมตร 3,640 บาท

ชื่อสินค้า : สาย THW-A #25 THAI YAMAZAKI

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 980 บาท

ราคา : 500 เมตร 4,880 บาท

ชื่อสินค้า : สาย THW-A #35 THAI YAMAZAKI

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 100 เมตร 1,340 บาท

ราคา : 500 เมตร 6,700 บาท

 

ชื่อสินค้า : สาย THW-A #50 THAI YAMAZAKI

รายละเอียดสินค้า :

บรรจุ :

ราคา : 100 เมตร 1,870 บาท

ราคา : 500 เมตร 9,300 บาท

ชื่อสินค้า : ผ้าสายดรอฟวาย AP 2 X 0.95

รายละเอียดสินค้า : 200 เมตร (เหล็กซุปทองแดง)

บรรจุ : -

ราคา : 1,100 บาท

ชื่อสินค้า : ผ้าสายดรอฟวาย AP 2 X 0.95

รายละเอียดสินค้า : 200 เมตร (ทองแดงแท้)

บรรจุ : -

ราคา : 1,620 บาท

ชื่อสินค้า : สาย VCT ปลั๊ก 8 เมตร 2X1

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 150 บาท

ชื่อสินค้า : สาย VCT ปลั๊ก 5 เมตร 2X1

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 100 บาท

ชื่อสินค้า : สาย VCT ปลั๊ก 3 เมตร 2X1

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 65 บาท

ชื่อสินค้า : อแคปเตอร์ 2V 5A

รายละเอียดสินค้า : สายถัก

บรรจุ : ลังละ 50 ชุด

ราคา : 270 บาท

 

ชื่อสินค้า : ท่อเหล็กอ่อน

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 4 หุน 260 บาท

ราคา : 8 หุน 430 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : สปริทเตอร์ TV DBY

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ :

ราคา : 2 ทาง 55 บาท

ราคา : 3 ทาง 65 บาท

ราคา : 5 ทาง 75 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 1.8 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 210 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 3 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 215 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 5 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 230 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 10 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 540 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 20 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 780 บาท

ชื่อสินค้า : สาย HDMI 1.5 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : -

ราคา : 150 บาท

ชื่อสินค้า : สาย RG6 64เส้น Miaano

รายละเอียดสินค้า : 500 เมตร ดำ/ขาว

บรรจุ : -

ราคา : 1,500 บาท

    ชื่อสินค้า : สาย RG6 64เส้น Miaano     

รายละเอียดสินค้า : 100 เมตร ดำ/ขา

บรรจุ : -

ราคา : 310 บาท

     ชื่อสินค้า : สายดรอฟวาย 0.9 haloshi   

รายละเอียดสินค้า : 200 เมตร

บรรจุ : มัดละ 4 ขด

ราคา : 1,140 บาท

ชื่อสินค้า : สายดรอฟวาย 0.9 AP

รายละเอียดสินค้า : 200 เมตร สายทองแดง

บรรจุ : มัดละ 3 ขด

ราคา : 1,600 บาท

Visitors: 2,052,895