เพิ่มเพื่อน

บล็อกลอย

สอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าแอลอีดี ไฟประดับ เพิ่มเติมโทร

088-809 6222 ( แจง )

093-525 5516 ( เวย์ )

091-529-2255 ( เต้ย )

 LINE ID : AP2005

 

ชื่อสินค้า: บล็อกลอย AP รุ่นใหม่ เกรด A
ขนาด 2x4 ราคาต่อชิ้น  8  บาท
ขนาด 4x4 าคาต่อชิ้น  10  บาท
( บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น )
 

 ชื่อสินค้า : บล็อกลอย AP รุ่นเก่า เกรด A
 ขนาด 2x4 ราคาต่อชิ้น 7   บาท
ขนาด 4x4 ราคาต่อชิ้น 10  บาท
( บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น )

ชื่อสินค้า : บล็อกลอย CRT 4x4 ( รุ่นใหม่ )

บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น

 ราคาต่อชิ้น 10 บาท

ชื่อสินค้า: บล็อกลอย AP (รุ่นเก่า)

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 4x4

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคาต่อชิ้น  10  บาท

 

ชื่อสินค้า: บล็อกลอย AP (รุ่นใหม่)

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 4x4

บรรจุ : ลังละ 50 อัน

ราคาต่อชิ้น  11  บาท

 

ชื่อสินค้า: บล็อกลอย CRT
 
รุ่นเก่า 2x4  ราคาต่อชิ้น  7  บาท
รุ่นใหม่ 2x4  ราคาต่อชิ้น  8  บาท
รุ่นเก่า 4x4  ราคาต่อชิ้น  10  บาท
รุ่นใหม่ 4x4  ราคาต่อชิ้น  10  บาท
( บรรจุ : ลังละ 50 ชิ้น )

 

 

ชื่อสินค้า: บล็อกลอย SONTORY (SB-38)

รายละเอียดสินค้า: ขนาด 2x4 แบบใส่ฝา ( รุ่นใหม่ )

บรรจุ: ลังละ 50 อัน

ราคาต่อชิ้น  15  บาท

 

ชื่อสินค้า: บล็อคลอยกันน้ำ NASAKI 9119

บรรจุ: ลังละ 100 ชิ้น

( รุ่นทึบ ) ราคาต่อชิ้น  25  บาท

( รุ่นใส ) ราคาต่อชิ้น  28  บาท

 

 

Visitors: 2,266,495
เพิ่มเพื่อน