บล็อกยาง

สอบถามรายละเอียดสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าแอลอีดี ไฟประดับ เพิ่มเติมโทร

088-809 6222 ( แจงต์ )

091-529 2255 ( เต้ย )

093-525 5516 ( เว )

สำนักงาน โทร. 02-101-5660

LINE ID : @AP2005

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่
รุ่นเก่า 2x4  ราคาต่อชิ้น 75 บาท (ลังละ 50 ชุด)
รุ่นเก่า 4x4 ราคาต่อชิ้น 155 บาท (ลังละ 25 ชุด)
รุ่นเก่า 2x6  ราคาต่อชิ้น 155 บาท (ลังละ 25 ชุด)
รุ่นใหม่2x6  ราคาต่อชิ้น 155 บาท (ลังละ 25 ชุด)
 

ชื่อสินค้า: บล๊อกยาง 4x4 + ปลั๊กกราวด์คู่ AP (ใหม่)

บรรจุ: ลังละ 25 ชุด

ราคาต่อชิ้น  160  บาท

 
ชื่อสินค้า: บล็อกยาง 2x4 รีเซท AP
พร้อม ปลั๊กกราวด์คู่ มีสวิทซ์
บรรจุ: ลังละ 50 ชุด
ราคาต่อชิ้น   120   บาท

 

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง 4x4 + ปลั๊กกราวด์คู่

( พร้อมสวิทซ์รีเซ็ต AP )

บรรจุ : ลังละ 30  อัน

ราคาต่อชิ้น  260  บาท

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง ( เปล่า )

ขนาด 2x4 ราคาต่อชิ้น 45 บาท ลังละ 50 ชิ้น

ขนาด 4x4 ราคาต่อชิ้น 90 บาท ลังละ 25 ชิ้น

 

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง + ปลั๊ก VENA

บล็อกยาง 3 ที่ ราคาต่อชิ้น 65 บาท

(ลังละ 50)

บล็อกยาง 4 ที่ ราคาต่อชิ้น 95 บาท

(ลังละ 25)

 

 

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

รายละเอียดสินค้า: ขนาด 2x4 (รุ่นใหม่)

บรรจุ: ลังละ 50 อัน

ราคาต่อชิ้น   75  บาท

 

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

รายละเอียดสินค้า: ขนาด 2x4 (รุ่นเก่า)

บรรจุ: ลังละ 50 อัน

ราคาต่อชิ้น  75  บาท

 

 

ชื่อสินค้า: บล็อกยาง 2x4 + ปลั๊กกราวด์คู่ AP

พร้อมสาย

บล็อกยาง + สาย 5 เมตร ราคาต่อชิ้น 185 บาท

บล็อกยาง + สาย 10 เมตร ราคาต่อชิ้น 250 บาท

ชื่อสินค้า : บล็อกยาง + ปลั๊กกราวด์คู่ + สาย J.P.S

บล็อกยาง 2x4 + สาย 5 เมตร   ราคา  220  บาท

บล็อกยาง 2x4 + สาย 10 เมตร  ราคาต่อชิ้น  280  บาท

บล็อกยาง 2x6 + สาย 5 เมตร  ราคาต่อชิ้น  320  บาท

บล็อกยาง 2x6 + สาย 10 เมตร  ราคาต่อชิ้น  390  บาท

บล็อกยาง 4x4 + สาย 5 เมตร   ราคาต่อชิ้น  340  บาท

บล็อกยาง 4x4 + สาย 10 เมตร  ราคาต่อชิ้น  410  บาท

( บรรจุ : ลังละ 12 ชุด )

 

 

Visitors: 1,987,758