ไฟริบบริ้น 5050 BEWON

คุณสมบัติ

 • ประหยัดไฟกว่า 80%
 • ไม่มีรังสี UV, ไม่มีสารปรอท
 • ใช้ภายในอาคารที่อาศัย เช่น สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ
 • ใช้สำหรับเป็นไฟระดับ และอื่นๆ
 

 • คุณสมบัติประหยัดไฟกว่า 80%ไม่มีรังสี UV, ไม่มีสารปรอทใช้ภายในอาคารที่อาศัย เช่น สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆใช้สำหรับเป็นไฟระดับ และอื่นๆความสว่าง 5200 LUMEN

 • ไฟริบบริ้น4.8W3.jpg
  คุณสมบัติ ประหยัดไฟกว่า 80% ไม่มีรังสี UV, ไม่มีสารปรอท ใช้ภายในอาคารที่อาศัย เช่น สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ ใช้สำหรับเป็นไฟระดับ และอื่นๆ ความสว่าง 5200 LUMEN

 • ไฟริบบริ้น14.4.jpg
  คุณสมบัติ ประหยัดไฟกว่า 80% ไม่มีรังสี UV, ไม่มีสารปรอท ใช้ภายในอาคารที่อาศัย เช่น สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆ ใช้สำหรับเป็นไฟระดับ และอื่นๆ

 • ไฟริบบริ้น14.4W2.jpg
  คุณสมบัติประหยัดไฟกว่า 80%ไม่มีรังสี UV, ไม่มีสารปรอทใช้ภายในอาคารที่อาศัย เช่น สำนักงาน โรงงาน และอื่นๆใช้สำหรับเป็นไฟระดับ และอื่นๆความสว่าง 5200 LUMEN
Visitors: 2,077,378