Bulb BEWON

แอลอีดี (LED) ไดโอดเปล่งแสง ถือเป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์อีกแบบหนึ่ง เพราะมันยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ แล้วเปล่งแสงสว่างออกมา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้ว แต่เนื่องจากแสงที่เปล่งออกมาน้อยมาก จึงทำให้ LED ในยุคนั้นไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาแอลอีดี LED ให้มีประสิทธภาพสูงขึ้นมาก จนสามารถนำมาใช้แทนหลอดไฟส่องสว่างแบบเดิมได้เป็นอย่างดี แล้วไฟแอลอีดีที่ว่ามันเป็นอย่างไร มีรูปแบบใดบ้าง

LED ขนาดเล็ก หรือ เรียกกันว่าเม็ดแอลอีดี เจ้าสิ่งนี้เราจะพบเห็นได้เป็นประจำในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รีโมทโทรทัศน์ ไฟแสดงสถานะของทีวี จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แม้กระทั้ง ไม้ตียุง ซึ่งจะสังเกตได้จากอุปกรณ์ใด หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าใด ที่มีไฟแสดงสถานะ ล้วนแล้วแต่ใช้เจ้า LED ขนาดเล็กนี้ในการทำงานทั้งสิ้น เพราะคุณสมบัติในการเปล่งแสงของมันนี้เอง รวมถึงยังมีขนาดเล็ก และกินไฟน้อยอีกด้วย

LED พลังงานสูง (High Power LED) แอลอีดีชนิดนี้ เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ที่มีความสามารถในการเปล่งแสงที่มีความเข้ม และความสว่างสูงขึ้นมาก ลักษณะของ LED ชนิดนี้จะเป็นแผ่นชิป โดยทั่วไปมักจะมีสีเหลือง มีรูปทรง และขนาดที่แตกต่างกัน และเจ้า “LED พลังงานสูง” นี้หละครับ ที่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาผลิตเป็น หลอดไฟ LED และ โคมไฟ LED ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เราเลือกใช้ ซึ่งปัจจุบันไฟแอลอีดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก แถมยังราคาถูกลงด้วย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้เป็นอย่างดี แต่เราควรเลือกใช้แอลอีดีที่ได้ มาตรฐาน มอก. นะครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โอกาสหน้าจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อไฟแอลอีดีกันครับ

หลอดไฟ LED BULB: หลอดแอลอีดี BLUB (กระเปาะ) ได้ถูกนำมาใช้แทนหลอดไส้ (Incandescent) หรือหลอดตะเกียบ (ฟลูออเรสเซนต์) เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหลอดแอลอีดีทรง BLUB ปัจจุบันราคาถูกลงมาก และมีให้เลือกได้หลากหลายขนาดวัตต์ รูปทรงหลอดสวยงาม และที่สำคัญยังช่วยลดความร้อนที่มาจากตัวหลอดได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าประหยัดทั้งค่าไฟ และอุณหภูมิภายในบ้านก็ลดลงด้วย


 • 7q.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติ ให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท) ไม่สามารถหรี่ไฟได...

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติ ให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท) ไม่สามารถหรี่ไฟได...

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • 7q.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • e2.jpg
  คุณสมบัติให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท)ไม่สามารถหรี่ไฟได้

 • ot.jpg
  คุณสมบัติ ให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ อายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่สารปรอท) มาตราฐาน มอก. 195...

 • ot.jpg
  คุณสมบัติ ให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้อายุการใช้งานเฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่สารปรอท)มาตราฐาน มอก. 1955-255...

 • DSC09478.jpg
  คุณสมบัติ ให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดไฟกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ อายุการใช้งานฉลี่ยนานถึง 25,000 ชั่วโมง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ไม่มีสารปรอท) ไม่สามารถหรี่ไฟไ...
Visitors: 2,121,891