เบรกเกอร์ Panasonic


อัตราของแรงดันไฟฟ้า (ไฟฟ้ากระแสสลับ) พิกัดกระแสไฟฟ้าฉับพลัน : AC240V  1.5kA (10A • 15A • 20A • 30A • 40A)

รายละเอียดของขั้วต่อสายมาตรฐาน : ไม่ต้องบัดกรี พร้อมกับตัวยึดขั้วต่อสาย 5.5~8mm2 Ø1.6~ Ø2.6

น้ำหนักสุทธิ (กิโล) : 0.07kg

โครงสร้างกลไกการทริป : วิธีทางความร้อน (ไบเมททัล)
ความสามารถ : เวลาที่ตัดกระแสไฟ10 ms (100%) พลังงานที่ไหลผ่านขณะลัดวงจร (ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ 1500A)

หมายเหตุ :

  1. ใช้ขนาด 20A สำหรับสายย่อยธรรมดา และ 30A สำหรับวงจรพิเศษที่มีค่ากระแสไฟฟ้าสูง
  2. ใช้ขนาด 15A หรือน้อยกว่านั้น ในการป้องกันเครื่องจักร หลังจากที่ได้พิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะ : กระแสไฟฟ้าสูงเฉียบพลันและกระแสไฟฟ้าใช้งานปกติ
  3. ห้ามใช้แบบ S-HB เมื่อโหลดมีปริมาณกระแสไฟฟ้าแบบฉับพลันเกิน 7.5 เท่าของอัตรากระแสไฟฟ้า
  4. ข้อมูลความสามารถในตารางด้านบนไว้ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากการทดลองของบริษัท มัตสุชิตะอีเล็คทริคเวิรค จำกัด

 

฿90
จำนวน:
Visitors: 1,592,304