* สวิทซ์แสงแดด

 สวิตซ์แสงแดด AC 220V ของยี่ห้อ SELCON มี 3A/6A/10A (Made in Japan) และ Fujiyama รุ่นแพ็ค ใช้สำหรับเปิด-ปิด ระบบแสงสว่างภายในภายนอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แสงเป็นตัวกำหนดในการสั่งเปิดปิดไฟ เซ็นเซอร์แสงมีหลักการทำงานโดยอาศัยความเข้มของแสงเป็นตัวแปลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงความต้านทานชนิดที่ไวต่อแสงของLight Dependent Resistor(LDR) ที่ต่อกับ Bimetal เมื่อมีแสงน้อยหรือไม่มีแสงเลยจะทำให้ความต้านทานของ LDR เปลี่ยน และยอมให้กระแสไฟผ่าน ซึ่งกระแสไฟทำให้เกิดความร้อนของ Bimetal ทำให้แผ่นหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะโค้งงอแตะสัมผัสกัน เป็นการเปิดสวิทช์ใช้งานจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ นิยมนำตัวสวิทช์แสงมาใช้กับไฟถนนมากเพื่อสั่งให้ไฟถนนเปิดปิดโดยอัตโนมัติ

 

 

สวิตซ์แสงแดด Selcon 3A , 6A , 10A

 

สวิตซ์แสงแดด Fujiyama 3A , 6A , 10A

 

สวิตซ์แสงแดด + กระบอก

 

 

Visitors: 1,596,975