หลอดไฟฉุกเฉิน LED AP 9W (สีขาว)

- แหล่งพลังงานกำเนิดแสงมีคุณภาพสูง ประหยัดพลังงานได้ถึง 90% ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
- หลอดไฟฉุกเฉินให้แสงสีขาว สว่างโดยไม่มีรังสี UV

- หลอดไฟฉุกเฉินสามารถสัมผัสขั้วไฟด้วยมือเปล่าทำให้หลอดติดขึ้นได้

- หลอดไฟฉุกเฉินสามารถจุ่มน้ำทำให้หลอดติดขึ้นได้

- หลอดไฟฉุกเฉินสามารถใส่ขั้วไฟ E27 หรือ เสียบปลั๊กเข้ากับผลไม้ทำให้หลอดติดขึ้นได้

- หลอดไฟฉุกเฉินแทนหลอดตะเกียบได้ 18 วัตต์ และแทนหลอดใส้ได้ 30 วัตต์

- หลอดไฟอัฉริยะสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉิน โดยหลอดจะติดในทันที่เมื่อไฟฟ้าดับ

- หลอดไฟฉุกเฉินสามารถใช้แทนไฟฉายได้ในยามฉุกเฉิน เพียงแค่จับที่ขั้วหลอด

- หลอดไฟฉุกเฉินอยู่ได้ยาวนาน 4 - 6 ชม.

฿190
จำนวน:
Visitors: 1,655,123