รีโมทเล็ก (GRCS)

ระยะรัศมี 10-15 เมตร
*หมายเหตุ ใช้ควบคุมสวิตซ์ไฟ สัญญาณรีโมทเป็นระบบ 433.92 เมกะเฮริต์

ราคาพิเศษ
ราคา: 270.- บาท/ตัว
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 1,905,325