รีโมทเล็ก (GRCS)

ระยะรัศมี 10-15 เมตร
*หมายเหตุ ใช้ควบคุมสวิตซ์ไฟ สัญญาณรีโมทเป็นระบบ 433.92 เมกะเฮริต์

฿270
จำนวน:
Visitors: 1,739,281