รีโมทเล็ก (GRCS)

ระยะรัศมี 10-15 เมตร
*หมายเหตุ ใช้ควบคุมสวิตซ์ไฟ สัญญาณรีโมทเป็นระบบ 433.92 เมกะเฮริต์

ราคา: 270 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,807,061