รีโมททัชสกรีน (GRCT)

ระยะรัศมี 10-15 เมตร
*หมายเหตุ ใช้ควบคุมสวิตซ์ไฟ สัญญาณรีโมทเป็นระบบ 433.92 เมกะเฮริต์

ราคา: 780 บาท/ตัว
จำนวน:
Visitors: 1,815,185