เพิ่มเพื่อน

สตาทเตอร์

สตาร์ทเตอร์ มีของ สตาร์เตอร์ฟิลลิป สตาร์เตอร์ซิลวาเนีย รวมถึงแป้นสตารทเตอร์ และจานสตาร์ทเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรสตาร์ท เมื่อเราเปิดสวิทช์ไฟวงจรทำงาน สตาร์ทเตอร์ทำงานโดยการปิด-เปิด วงจรอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดแรงดันสูง ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์มีหน้าที่เป็นสวิตซ์ เพื่อช่วยในการจุดไส้หลอดให้ทำงาน

Visitors: 2,270,791
เพิ่มเพื่อน