หลอดนีออน LED สั้น , ยาว , กลม , โคมซาลาเปา

หลอดนีออนมีทั้ง LED และธรรมดา มีหลอด T5 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หลอดเพียง 16 ม.ม. และ หลอด T8 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลอด 26 ม.ม.

สินค้าโปรโมชั่น FSL

 

 

Visitors: 1,861,517