เครื่องตัดไฟ CCS

เครื่องตัดไฟ CCS รุ่น SUPER CUT

เครื่องตัดไฟ 2 สาย ขนาด 32, 50, 63 แอมป์

ปกป้องอันตรายและทรัพย์สินของท่าน ด้วยเครื่องตัดไฟ CCS

สินค้าคุณภาพดี มาตรฐาน มอก. 

มีรับประกันสินค้า 5 ปี

Visitors: 1,589,642