ซื้อสินค้ากับ เอพี อิเล็คทริค ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565  รับ E-Vouncher Starbuck มูลค่า 100.-
AP ELECTRIC ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่สนับสนุนกันมาตลอด โดยมอบ โค้ดส่วนลด Starbucks
เมื่อสั่งซื้อสินค้า Bewon ช่องทางออนไลน์ภายใน 31 สิงหาคม 2565 นี้เท่านั้น
สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้


การรับโค้ดส่วนลด Starbucks
เมื่อสั่งซื้อสินค้า Bewon ตามยอดสั่งซื้อ ดังนี้


• ยอดสั่งซื้อ 3,000 -8,000 บาท รับโค้ดส่วนลด Starbucks มูลค่า 100 บาท 1 โค้ด

• ยอดสั่งซื้อ 8,001 – 15,000 บาท รับโค้ดส่วนลด Starbucks มูลค่า 100 บาท 2 โค้ด

• ยอดสั่งซื้อ 15,001 – 30,000 บาท รับโค้ดส่วนลด Starbucks มูลค่า 100 บาท 3 โค้ด

• ยอดสั่งซื้อ 30,001 – 50,000 บาท รับโค้ดส่วนลด Starbucks มูลค่า 100 บาท 6 โค้ด

• ยอดสั่งซื้อ 50,001 บาท ขึ้นไป รับโค้ดส่วนลด Starbucks มูลค่า 100 บาท 8 โค้ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

• สิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดง่ายๆ ผ่านช่องทาง SMS ทางมือถือ, Line@ หรือ ข้อความ Facebook
• สิทธิพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
• สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับ เอพี อิเล็คทริค ทางออนไลน์ เท่านั้น เฉพาะช่องทาง Line@, Facebook, Instagram
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโอน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์เท่านั้น หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
• โค้ดส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมีอายุการใช้งาน ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

 

Visitors: 2,148,527