ปากกาเช็คไฟ BEWON

Voltage alert ปากกาเช็คไฟ 90-100VAC / LED.LIGHT

คุณสมบัติปากกเช็คไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพาที่ใช้งานง่ายในรูปแบบปากกาเพียงจ่อส่วนปลายเข้าไปใกล้ๆ จุด วัด ก็สามารถบอกถึงการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าได้ ด้วยการเรืองแสงและเสียบบี๊บ เหมาะกับการพกติดตัวข้ายกายของช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างบริการ หรือไว้ใช้ตรวจสอบเพื่อความปลอมภัยของตัวเองและใช้งานในบ้านพักอาศัย และทุกๆที่ที่ใช้ไฟฟ้า

Visitors: 2,077,847