รางปลั๊ก

( สั่งซื้อ สอบถาม โทรหาเราได้เลยจ้า 088-809-6222 )

 LINE ID : @AP2005

Email : ap.sale@hotmail.com

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กคอนโด AP + USB

รายละเอียดสินค้า : คละสี

บรรจุ : -

ราคา : 2 ชั้น 360 บาท ลังละ 24 ชั้น

ราคา : 3 ชั้น 450 บาท ลังละ 24 ชั้น

ราคา : 4 ชั้น 500 บาท ลังละ 18 ชั้น

ชื่อสินค้า :รางปลั๊กยี่ห้อ AMC

รายละเอียดสินค้า : - 

บรรจุ : ลังละ 24 ชัิ้น

ราคา : ปลั๊ก 4 ที่ 1 สวิทซ์ 5 เมตร 90 บาท

ราคา : ปลั๊ก 4 ที่ 2 สวิทซ์ 5 เมตร 100 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AMC

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : ปลั๊ก 3 ที่ 1 สวิทซ์ 3 เมตร 60 บาท

ราคา : ปลั๊ก 3 ที่ 1 สวิทซ์ 5 เมตร 80 บาท

ราคา : ปลั๊ก 3 ที่ 1 สวิทซ์ 10 เมตร 110 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AMC

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ :5 เมตร ลังละ 24 ชิ้น / 10 เมตร ลังละ 12 ชิ้น

ราคา : รางปลั๊ก 6 ที่ 1 สวิทซ์ 5 เมตร 100 บาท

ราคา : รางปลั๊ก 6 ที่ 10 สวิทซ์ 5 เมตร 130 บาท

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AMC

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 12 ชิ้น

ราคา : รางปลั๊ก 8 ที่ 2 สวิทซ์ 3 เมตร 140 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AMC (สั้น)

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : รางปลั๊ก 6 ที่ 1 สวิทซ์ 5 เมตร 110 บาท

ราคา : รางปลั๊ก 6 ที่ 2 สวิทซ์ 5 เมตร 125 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : รุ่น 006 4:4:5 เมตร (2X1) 210 บาท

ราคา : รุ่น 007 5:5:5 เมตร (2X1) 230 บาท


ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : รุ่น 008 6:6:5 เมตร (2X1) 300 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : 2X2 USB 5 เมตร 260 บาท

ราคา : 4X3 USB 5 เมตร 300 บาท

ราคา : 6X3 USB 5 เมตร 320 บาท

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ ASIA 

รายละเอียดสินค้า : ทองเหลือง

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : AISA 4 : 1 : 3 เมตร 90 บาท

ราคา : AISA 6 : 3 : 3 เมตร 90 บาท

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยี่ห้อ PCL + สาย 5 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 24 ชิ้น

ราคา : PCL 4 ที่ 90 บาท

ราคา : PCL 5 ที่ 100 บาท

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-303)

รายละเอียดสินค้า : 3 : 3 เมตร

บรรจุ : 48 ชิ้น

ราคา : 65 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-305)

รายละเอียดสินค้า : 3 : 5 เมตร

บรรจุ : 48 ชิ้น

ราคา : 85 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-310)

รายละเอียดสินค้า : 3 : 10 เมตร

บรรจุ : 36 ชิ้น

ราคา : 100 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-603)

รายละเอียดสินค้า : 6 : 3 เมตร

บรรจุ : 36 ชิ้น

ราคา : 75 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-605)

รายละเอียดสินค้า : 6 : 5 เมตร

บรรจุ : 36 ชิ้น

ราคา : 95 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-610)

รายละเอียดสินค้า : 6 : 10 เมตร

บรรจุ : 24 ชิ้น

ราคา : 130 บาท

 

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-6210)

รายละเอียดสินค้า : ขนาด 6 : 2 : 10 เมตร

บรรจุ : 24 ชิ้น

ราคา : 160 บาท

ชื่อสินค้า : รางปล็ก AP (DL-6205)

รายละเอียดสินค้า : 6 : 3 : 5 เมตร

บรรจุ : 24 ชิ้น

ราคา : 115 บาท

ชื่อสินค้า ; รางปลั๊ก PCL 4 ที่ (เปล่า)

รายละเอยดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 70 ชิ้น

ราคา : 60 บาท

 

 

ชื่อสินค้า : ตลับเก็บสายไฟ AP

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 20 อัน

ราคา : 3 เมตร 45 บาท

ราคา : 5 เมตร 54 บาท

ราคา : 10 เมตร 69 บาท

ชื่อสินค้า : รางปลั๊กยาง BOSS + สาย VCT 5 เมตร

รายละเอียดสินค้า : -

บรรจุ : ลังละ 36 ชิ้น

ราคา : 100 บาท

   
Visitors: 1,850,332