สินค้าใหม่ พฤษภาคม 2560

เดือน พฤษภาคม 2560

1. ไฟฉายพกพา RAYPAL (ใส่ถ่านAAA 3ก้อน)
2. ไฟฉุกเฉิน LED พร้อมไฟฉายและแม่เหล็กยึด (ใส่ถ่านAAA 3ก้อน)
3. ไฟเซ็นเซอร์ (Light Angel)
4. พัดลมพกพา พร้อมไฟ LED
5. โคมดาวน์ไลท์ LED FSL 12W 18W 24W รุ่นกลม
6. โคมดาวน์ไลท์ LED FSL 12W 18W 24W รุ่นเหลี่ยม
7. ตู้กันดูด CIE 2,4,6,8 ช่อง 
8. เบรกเกอร์กันไฟดูด Zeberg
9. สายปลั๊ก อเนกประสงค์ (2x1) 1เมตร
10. กิ๊บจับสายไฟ Sentoshi 

 

Visitors: 1,876,438