สวิทซ์หรี่ไฟ,สวิทซ์หรี่,ดิมเมอร์,dimmer

สวิตซ์หรี่ไฟ สวิตซ์ดิมเมอร์ ใช้สำหรับปรับความสว่างของแสงไฟ สำหรับหลอดที่ใช้สำหรับปรับ (ดิมเมอร์) ได้เท่านั้น เพื่อลดความร้อนจากหลอดไฟ หรือลดปริมาณกระแสไฟได้

สวิตซ์หรี่ไฟ (ดิมเมอร์)

 Visitors: 1,592,109