Safe-T-Cut

เซฟทีคัท (safe-t-cut)

มีทั้งตู้ไฟเซฟทีคัทธรรมดา,ตู้ไฟกันดูด RCBO เซฟทีคัท ,ตู้โหลด เซฟทีคัท ,เครื่องตัดไฟ เซฟทีคัท

เครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้ารั่ว, ไฟฟ้าลัดวงจร

 และการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด อีกทั้งได้มีการปรับปรุงวงจรตรวจจับ    

กระแสไฟฟ้ารั่วให้มีความฉับไวสามารถตัด วงจรโดยใช้เวลาน้อยกว่า 0.04 วินาที

 

     ตัดเมื่อไฟฟ้าดูด .ตัดเมื่อไฟฟ้าช๊อต ,ตัดเมื่อไฟฟ้ารั่ว ,ตัดเมื่อไฟฟ้าเกิน
ทันที่ที่แตะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้ารั่ว เพียง 5 มิลลิแอมป์    

เซฟ-ที- คัท จะตัดไฟทันที ปลอดภัยแม้เด็ก เล็กๆ ที่มีความต้านทานน้อย

    สินค้าคุณภาพดีที่ เอพี อิเลคทริค เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียด 02-101-5660

 

Visitors: 1,592,233