สปอร์ตไลท์ LED BEWON 10w แสงวอม

รายละเอียดสินค้า

  • แสงที่ปล่อยออกมาเป็นวอมไวท์ (แสงวอมไวท์,เหลือง)
  • ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ด้วยค่า IP65
  • ปล่อยลำแสงเย็น ไม่มีรังสี UV, IR ไม่มีสารปรอท
  • ให้ค่าความถูกต้องของค่าสูงขึ้น 70 (CRI 70)
  • ทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน
  • ใช้งานได้ยาวนานถึง 15,000 ชม. ทำให้อัตราการเปลี่ยนหลอดลดลง

ราคา 250 บาท

Visitors: 1,738,757