เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง เช่น ไขควงฟิลลิป ด้ามแดง ไขควงเช็คไฟ ไขควงลองไฟ Stanley ไขควงสลับด้าม USA ไขควงดิจิตอล ไขควงเอนกประสงค์ 

น็อตชุบ เราขายกิโลกรัมละ 54 บาท ขายยกกระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม (2,700บ.)

    มีขนาด 4 หุน ความยาว 5 - 12 นิ้ว 

    มีขนาด 5 หุน ความยาว 6 - 12 นิ้ว (ราคาดียวกัน)

Visitors: 1,592,302