แท่งกราวด์โหลด,เหล็กช่อง,น๊อตเสาไฟฟ้า,พรีฟอร์ม

แท่งกราวด์โหลด เป็นเหล็กชุบทองแดง เรามีขนาด 4 หุน ความยาว 30/50 ซ.ม. , 1เมตร , 1.8ม.+แคลมป์รูปหัวใจ , 2.4ม.+แคลมป์รูปหัวใจ (บรรจุมัดละ10) 

เหล็กช่อง หรือ แรค เราก็มีหลายขนาด มี แรคเดี่ยวตัวยู แรค 3 ช่อง 5ช่อง 7ช่อง 

ลูกถ้วย มีลูกถ้วยลูกแรคของHaloshi ลูกถ้วยสกรูใหญ่/เล็ก (หางหนู) 

พรีฟอร์ม ตรานก มีเบอร์ #16 #25 #35 #50 #70 #95 #120 #150 #185 #240 (มิลลิเมตร)

 

Visitors: 1,592,108