ลูกฟิวส์-คัทติฟิวส์

ลูกฟิวส์ (fuse) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามามากเกินไป ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมามากฟิวส์จะตัดวงจรไฟฟ้าในบ้านโดยอัตโนมัติ 

คัทติฟิวส์ มี 25A และมีคัทติฟิวส์กันฝน (หรือคัทติฟิวส์ดอกเห็ด) ของ Mirano 63A

1. ลูกฟิวส์

2. ฟิวส์

3. คัทติฟิวส์

 

Visitors: 1,592,234