เครื่องตัดไฟ safe-t-cut รุ่น NANO

     เครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท รุ่น NANO มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้ารั่ว, ไฟลัดวงจร
 และไฟฟ้าเกินพิกัด อีกทั้งตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วให้มีความฉับไว  
โดยใช้เวลาน้อยกว่า 0.04 วินาที เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น  
      ทันที่ที่แตะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้ารั่ว เพียง 5 มิลลิแอมป์  
เซฟ-ที- คัท จะตัดไฟทันที ปลอดภัยแม้เด็ก เล็กๆ ที่มีความต้านทานน้อย  
      เครื่องตัดไฟ เซฟที คัทมีขนาด   32A  ,50A ,63A    

 

Visitors: 1,592,108