เครื่องตัดไฟ ANZEN

เครื่องตัดกระแฟไฟฟ้าอัตโนมัติ ANZEN พร้อมกันดูด RCBO

ขนาด 32, 50, 63 แอมป์

มาตรฐาน มอก. สินค้ารับประกัน 3 ปี

Visitors: 1,589,642