เครื่องตัดไฟ CKY รุ่น best one


เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้องกันดูดกันช๊อต RCBO

ยี่ห้อ CKY รุ่น BEST ONE

มีขนาด 32, 50, 63 แอมป์

รับประกันสินค้า 5 ปี มาตรฐาน มอก.

คุณสมบัติพิเศษ

-มีไฟฉุกเฉิน

-มีไฟเตือน (กรณีใช้ไฟ MCB)

-ตัดไฟฟ้าได้เร็ว น้อยกว่า 0.04 วินาที

Visitors: 1,589,643